Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de CVR nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering opwoensdag 22 september 2021, aanvang 19:30 uur in Hof van Saksen, Business Centre, zaal Drukker, Borgerderstraat 12, 9449 PA NooitgedachtAanmelden voor deze vergadering is verplicht en kan tot 18 september a.s. bij de secretaris. Tel. 0592 242 658, Email (secretaris.CVR@outlook.com) met vermelding […]

Lees verder…

Nieuwsbrief mei 2021

Beste cultuurvrienden, Na heel wat initiatieven, ideeën en hopen op tóch nog een activiteit, zijn we stiekem al aan het einde gekomen van ons cultureel seizoen 2020-2021. Op de momenten dat het kon, hebben we onze bijeenkomsten gehouden. Zo hebben we in de Jacobuskerk kunnen genieten van de Franse chansons, bij Boerderij Kamps van het […]

Lees verder…

Nieuws maart 2021

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gevraagd naar de behoefte aan een webinar online of een film-vanuit-huis. Er hebben in totaal zes leden gereageerd. Twee leden zouden wel een gratis door de CVR online aangeboden film bekijken en één lid zou aan een gratis door de CVR aangeboden webinar – met mogelijkheid tot vragen stellen […]

Lees verder…

Lezingen of film online?

We organiseren als CVR graag een online film of lezing voor u! Beide mogelijkheden kosten geld en daarom willen we graag antwoord op onderstaande vragen van u. Zou u een gratis door CVR aangeboden omline film bekijken? Zou u aan een gratis door de CVR aangeboden webinar (lezing online) met mogelijkheid tot vragen stellen – […]

Lees verder…

Nieuws februari 2021

Beste cultuurvrienden, Hier en daar gaan wat deuren open in de maatschappij. We mogen al gauw weer naar de kapper – velen kijken er reikhalzend naar uit, voor anderen zijn de lange lokken nog niet zo gek. De winkels gaan, zij het op afspraak, ook weer iets open. Maar ja, die cultuursector. Daar waar wij […]

Lees verder…

Nieuwsbrief januari 2021

Het bestuur gaf in de Nieuwsbrief van december 2020 aan optimistisch te zijn over het doorgaan van de eerste activiteit. Dat optimisme blijkt iets te voorbarig, want de muziekactiviteit op 29 januari a.s. met Heeren Oud Zuid in De Weijert gaat niet door. De lezing die gepland was in februari met als onderwerp: “De geschiedenis […]

Lees verder…

Locatie lezing Russische ziel is gewijzigd.

De lezing De Russische Ziel door Karel van Olffen op 11 december 2020 vindt plaats in Boerderij Kamps, Kamps 1, 9451 TB Rolde. Op het terrein is voldoende parkeerruimte voor fiets en auto.  Zaal open: 19.30 uur, aanvang lezing: 20.00 uur. Een mondkapje is verplicht totdat u plaatsneemt in de zaal. De koffie of thee wordt […]

Lees verder…