Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Het bestuur van de CVR nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op
woensdag 22 september 2021, aanvang 19:30 uur in Hof van Saksen,
Business Centre, zaal Drukker, Borgerderstraat 12, 9449 PA Nooitgedacht
Aanmelden voor deze vergadering is verplicht en kan tot 18 september a.s. bij de secretaris.
Tel. 0592 242 658, Email (secretaris.CVR@outlook.com) met vermelding van naam en aantal personen. (1 of 2)
Bij verhindering (of corona gerelateerde klachten) je afmelding graag zo snel mogelijk doorgeven aan de secretaris.

Alle relevante stukken liggen vanaf 19.15 uur ter inzage in de zaal.

Atlijd op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief zodat je melding krijgt van de eerstvolgende activiteit!