Privacyverklaring

We willen je graag informeren hoe de Culturele Vereniging Rolde (CVR) met jouw privacy omgaat. We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Reservering
Als je reserveert voor een activiteit van de Culturele Vereniging Rolde (CVR), dan is het voor het reserveringsproces nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We vragen je om jouw gegevens achter te laten bij het reserveren om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jou ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is (bijv. aan een postbedrijf bij het toesturen van ons programmaboekje) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van ons reserveringssysteem kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen intern beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

In geval van calamiteiten en/of het annuleren van een activiteit
Het is niet verplicht je telefoonnummer op te geven. Het opgeven van een (mobiel) telefoonnummer is wenselijk, omdat wij je op die manier snel kunnen inlichten bij calamiteiten of bij annulering / verplaatsing van een activiteit. Op die manier loop je niet het risico dat je tevergeefs naar de locatie komt.

Herinneringen en/of nieuwsbrieven
De Culturele Vereniging Rolde stuurt regelmatig herinneringen en/of nieuwsbrieven waarmee wij leden en geïnteresseerden informeren over activiteit(en). Iedere mailing bevat (onderaan) een link waarmee jij je desgewenst kunt afmelden voor toekomstige herinneringen of nieuwsbrieven.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website in de vorm van je IP adres en bezochte pagina’s. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we eventuele problemen makkelijker oplossen. Zo kunnen we onze dienstverlening optimaliseren zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Facebook
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken hun “Facebook Pixel”-dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Wij hebben hier geen invloed op. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. De informatie wordt door Facebook overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Facebook stelt zich te houden aan de principes van het European-American Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees hier de Facebook Privacyverklaring om te weten hoe Facebook met je gegevens omgaat en hoe deze te beschermen.

YouTube
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de YouTube dienst. Wij gebruiken deze dienst om je video’s te tonen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de principes van het European-American Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie met ons hebt, heb u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door contact met ons op te nemen.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

AVG: Privacyverklaring
Je kunt deze website bezoeken zonder mee te hoeven delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie nodig hebben, bijvoorbeeld om met je te corresponderen rondom een activiteit, de locatie of als je een reservering wilt doen.
Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Daarnaast kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Indien er een overeenkomst met je tot stand komt, dan bewaart de Culturele Vereniging Rolde (CVR) jouw persoonsgegevens vijf jaar, alvorens deze uit het systeem te verwijderen.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief zodat je melding krijgt van de eerstvolgende activiteit!