Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Netty Weijenberg
secretaris.cvr@outlook.com
0592-242658

Penningmeester

Janke Bollen
0592 242 310

Ledenadministratie

Jetty Vink
0592 346 328

Bankrekening

NL96 RABO 0356 0547 72
t.n.v. penningmeester CVR

Ondersteuning
Techniek

Met dank aan onze actieve leden!
Gert Oostergetel

Kijk op Kunst
Coördinator

Filmliga
Coördinator
Techniek

Netty Weijenberg
netwerk.neng@gmail.com
Luch Klooster

Cursussen
Coördinator

George van der Peet
georgevanderpeet@gmail.com

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief zodat je melding krijgt van de eerstvolgende activiteit!