Nieuwsbrief januari 2021


Het bestuur gaf in de Nieuwsbrief van december 2020 aan optimistisch te zijn over het doorgaan van de eerste activiteit. Dat optimisme blijkt iets te voorbarig, want de muziekactiviteit op 29 januari a.s. met Heeren Oud Zuid in De Weijert gaat niet door.
De lezing die gepland was in februari met als onderwerp: “De geschiedenis van kleding: van noodzaak naar overdaad” zal ook geen doorgang vinden.
Maar deze activiteiten hoeft u niet te missen, ze blijven op het programma staan om te zijner tijd van een datum te voorzien.

Atlijd op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief zodat je melding krijgt van de eerstvolgende activiteit!