Nieuwsbrief juli 2022


Nu blijkt dat de Boerhoorn 6 weken dichtgaat voor alle activiteiten, gaat ook de Filmliga niet door.

Bestuurslid Els Burmeister heeft zich tot haar grote spijt om persoonlijke redenen moeten terugtrekken.

DRINGENDE OPROEP

Op de Algemene Ledenvergadering zijn Jetty Vink en Netty Weijenberg statutair aftredend en niet herkiesbaar. U begrijpt dat er zonder bestuursleden geen vereniging bestuurd kan worden.

Een cultureel programma maken met de beschikbare financiële middelen, dat is waar het bestuur zich eens per maand mee bezighoudt in een plezierige sfeer.

Wij vragen nieuwe collega’s: meldt u zich aan bij de secretaris? Welkom!

VOORAANKONDIGING Algemene Ledenvergadering 30 september 2022 aanvang 19.30 uur

De agenda bevat naast de bestuursverkiezing ook een voorstel om het 2-persoons- en gezinslidmaatschap (samen op hetzelfde adres) te vervangen door 2 individuele lidmaatschappen.

Na ALV om ± 20:30 uur   KWARTET THAILO VAN REE

Voor velen van u een hernieuwde kennismaking met deze buitengewoon muzikale musici die in september 2019 ook voor de CVR optraden. Meer informatie in de uitnodiging voor de ALV.

RABO CLUBSUPPORT

De CVR heeft zich inmiddels aangemeld voor de Rabo ClubSupport. Het aantal stemmen van de Rabo leden op de CVR bepaalt het bedrag dat de Rabo uitkeert aan de vereniging en dat we inzetten voor iets extra’s in het komende seizoen 2022-2023. Gun een stem aan de CVR! De stemperiode is van 5 tot en met 27 september 2022.

VERENIGINGSMARKT BOERHOORN 31 augustus 2022 van 18.00 tot 21.00 uur

In de Boerhoorn zullen vele Rolder verenigingen en maatschappelijke organisaties hun activiteiten in 2022-2023 presenteren. En uiteraard zal de CVR er ook staan met haar culturele programma. Neem vooral de buren mee! De markt wordt mogelijk gemaakt  door Stichting Boerhoorn. Meer informatie t.z.t. in De Schakel.

Atlijd op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief zodat je melding krijgt van de eerstvolgende activiteit!