Algemene Leden Vergadering

De algemene ledenvergadering van 2020 is op dinsdag 22 september

Aanmelden voor deze vergadering is verplicht; de zaal kan dan corona-proof worden ingericht.
Vermeld uw naam en of u met 1 of 2 personen deel wil nemen. U kunt zich telefonisch (0592 242658), per e-mail (secretaris.CVR@outlook.com) of schriftelijk (Asserstraat 56A, 9451 AE Rolde) aanmelden.

Titel:
Algemene Leden Vergadering
door bestuur CVR

Aanvang:
Dinsdag 22 september 2020
om 20:00 uur

Entree:
Leden CVR: na aanmelding bij secretaris.CVR@outlook.com
Niet leden: n.v.t.

Adres:
Stationskoffiehuis, Stationsstraat 14, Rolde