Algemene Ledenvergadering

De agenda bevat naast de bestuursverkiezing ook een voorstel om het 2-persoons- en gezinslidmaatschap (samen op hetzelfde adres) te vervangen door 2 individuele lidmaatschappen.

Titel:
Algemene Ledenvergadering
door bestuur CVR

Aanvang:
Vrijdag 30 september 2022
om 19:30 uur

Entree :
Leden CVR: gratis
Niet leden: nvt

Adres:
Boerhoorn, Zuides 50 Rolde