Algemene Ledenvergadering

De agenda bevat naast de bestuursverkiezing nog nader in te vullen punten

Titel:
Algemene Ledenvergadering
door bestuur CVR

Aanvang:
Vrijdag 15 september 2023
om 19:30 uur

Entree :
Leden CVR: gratis
Niet leden: nvt

Adres:
Boerhoorn, Zuides 50 Rolde