Cursus

In het Museum voor Schone Kunsten in Gent zou voorjaar 2020 een unieke tentoonstelling over Jan van Eyck te zien zijn. Centraal hierin zou staan de acht gerestaureerde buitenluiken van de Sint-Bataafskathedraal “De Aanbidding van het Lam Gods”.

Cursusleider Anna Keller heeft de cursisten drie keer maximaal laten genieten van de Gentse kunstschilder Jan van Eyck.
Anna Keller is kunsthistorica (Groningen) en specialist op het gebied van de Vlaamse 15de-eeuwse schilderkunst.
De cursus kon na een onderbreking worden hervat op 1 oktober 2020

 

Toegankelijk voor iedereen

De cursussen zijn laagdrempelig en er is geen specifieke voorkennis nodig. Voor wie dat wil zijn er mogelijkheden tot verdieping.

Cursusprijs:

Inschrijven:

Inschrijven en/of informatie opvragen bij cursuscoördinator George van der Peet via georgevanderpeet@gmail.com of tel.0592-242658.

Contact over cursus